Historia płytek cementowych

Zementfliesen

W drugiej połowi XIX w. nastąpił duży rozwój materiałów produkowanych z cementu. Między innymi we Francji opracowano technologię produkcji płytki cementowej formowanej na prasie hydraulicznej. Technologia ta bardzo dobrze się przyjęła w dawnych koloniach francuskich m. in. w Maroko, czy Wietnamie, a następnie opanowała cały region śródziemnomorski. W latach 60-tych ubiegłego już wieku płytka cementowa została wyparta przez znacznie tańszą w produkcji płytkę ceramiczną. Dzisiaj można spotkać płytki cementowe na terenie całej Europy właśnie w domach z końca XIX i początku XX wieku. Na początku lat 90-tych XX w. płytka cementowa został "odkryta na nowo” i obecnie przeżywa swój wielki renesans i to nie tylko w krajach Europy południowej.