produkcja płytek cementowych

 

 

 

Wykonanie płytek cementowych jest procesem, w którym rękodzieło i artystyczny talent odgrywają ważna rolę.

Dla każdego motywu przygotowuje się metalowe szablony, które wkłada się w specjalne ramy.

Potem każde pojedyncze pole szablonu wypełnia się kolorową masą, która składa się z: pyłu marmurowego, cementu, piasku i barwnych pigmentów.

Należy podkreślić, że jakość stosowanych surowców ma kluczowe znaczenie dla jakości płytki.

Po bardzo ostrożnym wyjęciu szablonu z formy, płytkę przykrywa się suchym cementem. Następnie płytka jest bardzo mocno ściskana na prasie hydraulicznej.

Stąd pochodzi bardzo popularne, hiszpańskie określenie płytek cementowych „Baldosas Hidraulicas”. Na końcu procesu, po zdjęciu ram płytki są przechowywane przez klika tygodni celem wysuszenia i uzyskania odpowiedniej twardości.